top of page
Náplň naší práce je chránit před vodou a vlhkostí

Hydroizolace je druh izolace zabraňující nežádoucímu průniku vody, chrání konstrukce a zvyšuje jejich životnost. Používá se především ve stavebnictví. Hydroizolace chrání stavby před vodou podzemní, povrchovou, stékající, tlakovou a gravitační, vodou ve formě vodní páry. Zabraňuje tak pronikání vody a vlhkosti do konstrukcí a interiéru, vzniku plísní i celkově zlepšuje obyvatelnost prostorů.

Hydroizolaci používáme také k zabránění nežádoucímu úniku kapalin z nejrůznějších nádrží, jímek, bazénů, vodojemů, fontán a podobně.

hydroizolace a sanace Dryvom.cz

Zabýváme se kompletními hydroizolacemi a sanacemi nejrůznějších objektů.

 

K realizaci našich projektů používáme vlastní výrobek Dryvom, který se používá již několik let. Pečlivé složení našeho výrobku zajistí kompletní izolaci proti vodě a vlhkosti a zároveň umožňuje udržení kapalin na místě (například v případě nádrží a jímek).  Nabízí také antikorozní ochranu ocelových konstrukcí, nádrží, bojlerů atd.

Skvěle se hodí pro většinu povrchů (beton a železobeton, cihla, kámen) a po vyzrání na něj můžete aplikovat jakoukoliv omítku.


S touto verzí produktu pracujeme už 7 let.

Za tu dobu jsme zvládli zaizolovat ledacos. 
Chladící věže elektráren, vodojemy, nádrže na užitkovou vodu, bazény, ocelové vodovodní potrubí, podzemní nádrže na pohonné hmoty, sklepy bytových domů, historické památky i moderní ocelové a železobetonové konstrukce.
Hydroizolaci Dryvom doplňujeme injektáží zdiva.

Po dobu našeho působení jsme spolupracovali s řadou firem:

hydroizolace Dryvom pro DPP
hydroizolace Dryvom pro Stavokomplet
hydroizolace Dryvom pro Metrostav
hydroizolace Dryvom pro Gucci
hydroizolace Dryvom pro Aquapalace Praha

a s mnoha dalšími.

Náš postup

Veškeré práce provádíme s maximální přesností a péčí.

konzultace ohledně hydroizolací Dryvom

Konzultace na místě

Každý projekt je důležité podrobně prodiskutovat, zaměřit a domluvit podmínky realizace.

návrch projektu a kalkulace hydroizolací Dryvom

Návrh projektu a cenová nabídka

Na základě dohodnutých detailů zhotovíme návrh realizace a vypracujeme veškerou kalkulaci projektu.

Realizace
prací

Veškeré práce provádíme s maximální pečlivostí v dané lhůtě dle předchozí dohody.

realizace prací Dryvom

Předání
projektu

Hotové dílo předáváme včetně veškerých instrukcí k dalším případným úpravám ošetřených částí.

předání hotového projektu hydroizolací Dryvom

Vodotěsná a antikorozní nátěrová hmota a tmel Dryvom

Dvousložkový hydroizolační nátěr a třísložkový tmel s antikorozními účinky.
Obsahuje pojiva, pigment, inhybitor, zvláčňovadla přísady a vodu.
Barva je šedozelená matná, bílá matná.

Použití
 • ochrana betonových a ocelových konstrukcí

 • utěsnění vodojemu z oceli, betonu, železobetonu, cihel

 • antikorozní ochrana nádrží na horkou vodu

 • utěsnění tlakové vody

 • sanace odkrytých ocelových armatur v železobetonových konstrukcích

 • sanace vlhkého zdiva

Vlastnosti výrobku
 • materiál neobsahuje organická rozpouštědla

 • lze nanášet na suchý i vlhký povrch ( i při relativní vlhkosti 100%)

 • vodotěsný a antikorozní účinek je založen na reakci agresivních složek prostředí s nátěrem

 • je vysoce přilnavý k betonu, cihle, oceli

 • ve vlhkém prostředí je protiskluzný

 • zdravotně nezávadný (vhodný i pro nádrže na pitnou vodu)

Odolnost
 • nátěr odolává sladké i slané vodě

 • horké pitné a průmyslové vodě 80° až 100° C

 • tvrdosti 12° až 25° N

 • vodnímu roztoku při trvalém zatížení pH 5,5 až 14

 • odolává uhlovodíkum

 • odolá velkým teplotním změnám – teplotní součinitel je stejný s betonem a ocelí

 • odolává tlakové vodě

 • odolává agresivnímu vnějšímu prostředí pro stupeň agresivity 1,2,3 dle ČSN 038203

Technické údaje
 • objemová hmotnost 1800 až 1900 kg/m3

 • přídržnost k podkladu 1,5 – 2,7 MPa

 • vodotěsnost po 100 hodinách vlhkostního uložení 0,0 ml/cm2

 • životnost v některých případech prokázána více jak 25 let

 • požární odolnost: hmota nezápalná a nehořlavá

Aplikace
 • Příprava povrchu: odstranění mechanických nečistot, mastnoty, nepřilnavé rzi, nátěrů

 • Nanášení: štětcem, válečkem, vhodnou stříkací pistolí, tmel špachtlí, nerezovým hladítkem

 • lze aplikovat při relativní vlhkosti až 100% a teplotách 0 až 50 °C

 • vysychání nátěru vrstvy do 0,2 mm při 20°C 1 – 2 hodiny, pod 15°C a relativní vlhkosti 100% 24 až 100 hodin, v běžných podmínkách obvykle 24 hodin

 • Počet vrstev: minimálně 2 vrstvy, pro vodní prostředí 3 vrstvy

Pokud máte zájem o naše služby, rádi byste si domluvili schůzku nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

bottom of page