Sanace nádrží na vodu

 

Typy nádrží:

bazény, retenční nádrže, požární nádrže, vodojemy, záchytné jímky

Typy poruch:

 • spáry: patní spáry , pracovní spáry, dilatační spáry

 • trhliny: dosmršťovací trhliny, dilatační trhliny,

 • trhliny vlivem vlhkostní roztažnosti betonu, konstrukční trhliny

 • nezhutněný beton

 • rozpěrné klíny

 • prostupy


Pracovní postup: 

 1. Očištění betonu tlakovou vodou

 2. Otevření trhlin cca 2 cm hloubka

 3. Základní nátěr Dryvom 2

 4. Zatmelení trhlin tmelem Dryvom 3

 5. Finální nátěr Dryvom 2

Výhody: 

Vlivem vysoké přilnavosti materiálů k podkladnímu betonu a následným prokrystalizováním složky do podkladu dochází k plošnému zatěsnění podkladu. Při poruchách konstrukcí dochází k průnikům pouze v místě poruchy, čímž lze poruchu objevit a následně odstranit. Odolává i negativnímu tlaku vody.