Těsnění trhlin ve zdivu

 

Porucha: Vlivem sedání zdiva dochází k vytvoření statických poruch budovy

Oprava: Zatmelení trhliny ze dvou stran tmelem Dryvom3- tmel šedý. Do určitých Výšek, podle potřeby, se umístí kontrolní trubičky sloužící ke kontrole zaplnění spáry. Po zatvrdnutí tmelu začneme tlakovým zařízením tlačit tekutý tmel . Po zaplnění spáry dochází do tří dnů k vytvrdnutí tmelu.

Výhody: Dokonalé zaplnění spáry vytvoří dokonalý spoj.