Sanace železobetonu

 

Poruchy: Vlivem povětrnosti a korozních zplodin obsažených v ovzduší dochází k degradaci povrchu betonu. Ten postupně ztrácí své ochranné vlastnosti vůči ocelové výztuži,  erozi, karbonataci betonu. Výztuž uvnitř betonu začíná korodovat a vlivem nárůstu korozních zplodin dochází k mechanickému poškození, odlupování a následnému obnažování výztuže.

Postup opravy:

  1. Odstranění volných částic z povrchu betonu a volné rzi z povrchu výztuže
  2. Základní nátěr Dryvon 2
  3. Zatmelení nerovností sanačním tmelem Dryvom 3
  4. 2x finální nátěr Dryvom 2

Výhody: Zjednodušení opravy proti stávajícím metodám a tím zlevnění opravy. Není potřeba adhezních můstků a protikorozních ochran. Napouštění betonu, pískování. Všechny tyto vlastnosti splňují naše materiály již ze své podstaty. Materiály byly modifikovány tak, aby splňovaly náročné požadavky aplikací