Sanace vlhkého zdiva

 

 Poruchy: 


sklepy

 • zatékání vody za izolaci
 • proražená venkovní izolace
 • po letech degradace izolačních vrstev
 • izolace

nadzemní prostory

 • vzlínající vlhkost ve zdivu
 • zdivo ve vlhkém provozu

 


Postup: 

 1. otlučení omýtek

 2. očištění podkladu od zbytků staré malty

 3. vyškrábání spár do cca 1cm hloubky

 4. základní nástřik Dryvom 2 – šedý

 5. zatmelení spár v cihelném zdivu tmelem Dryvom 3 tmel šedý

 6. 1x - 2x podle potřeby nástřik nátěrovou hmotou Dryvom 2 – šedý

   

Výhody: - není nutné budovu okopávat

 • nemusí se provádět složité povlakové izolace a přizdívky
 • nevadí vysoká vlhkost ve zdivu
 • možno zastavit i tlakovou vodu
 • životnost po dobu životnosti budovy
 • případné poruchy zdiva a s tím spojené zatékání lze opravit poze lokálně
 • při zatopení sklepa, domu /povodně, prasklé potrubí/ u zdiva ošetřeným systémem Dryvom již stačí pouze očistit stěny a po rychlém vysušení, poměrně tenké vrstvy omítky, jsou místnosti použitelné ve velice krátké době. / Ověřeno praxí/