Vlhký byt

Praha 5 - 2018

Reference byt

Popis původního stavu:

Suterení byt na Praze 5 byl vytopen přes světlík během rekonstrukce střechy. Ze střechy spadly odlomky cihel do světlíku, prorazili odpadní rouru a světlík byl zaplaven vodou s fekáliemi. Zákazník hledal komplexní řešení, které by nejen zakrylo vlhkost, ale i zabránilo pronikání znečištěné vody a bakterií do bytu. Zároveň si opravu chtěl provést sám.

Postup opravy

Ze stěny byla nejprve odstraněna omítka s přesahem cca 20 cm. Následně byla stěna natřena hydroizolačním nátěrem Dryvom N1 šedá. Po uplynutí technologického času 24 hodin byly škvíry a praskliny ve zdi zaplněny tmelem Dryvom T šedý. Po vytvrdnutí tmelu ( technologický čas 24 hodin) byla opět nanesena vrstva Dryvom N1 šedá.
 24 hodin po aplikaci posledního nátěru byla nanesena omítka a byt znovu vymalován.

.

Vlhká stěna

Otlučená zeď
Izolovaná zeď
Opravený byt

Výsledek opravy

 Byt je nyní opravený a zákanzník je s opravou velmi spokojený. Má radost, že jakékoli další vytopení světlíku v budoucnosti už jeho byt nepoškodí. Zároveň z bytu vymizel nepříjemný vlhký zápach.