Loreta

Kosmonosy 1996

Reference Loreta

Původní stav

V rocw 1996 Byla opravována historická památka Loreta v Kosmonosech. Budova byla vlhká do výšky 2 metrů. Zdivo bylo kombinované pískovec, cihla. Spodní čát zdiva byla značně zdegradovaná .

 

Postup opravy

Z objektu byla otlučená omítka. Byl proveden základní nástřik hydroizolační hmotou. Hlubší spáry byly zatmeleny speciálním hydroizolačním tmelem a objekt byl znovu nastříkán finálním hydroizolačním nástřikem. Následně byla stavební firmou provedena fasáda.
Odoo text and image block
Odoo image and text block

 

 

Výsledek opravy


Stav objektu po 20 letech.
Odoo text and image block